Serdeczne gratulacje!

       Z wielka przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Bożena Muszyńska postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25 października 2019 r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

       Pragniemy przypomnieć, że Pani Bożena Muszyńska jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, dlatego w imieniu Stowarzyszania składamy serdeczne życzenia, wyrazy najwyższego szacunku i uznania.

ZAPROSILI NAS

W galerii nowohuckiego Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida otwarto retrospektywną wystawę malarstwa Janusza Janasa zatytułowaną „Polskie uzdrowiska i okolice”. Autor – znany krakowski akwarelista, członek grupy twórczej „Natura” – prezentuje tym razem urocze, jasne i pogodne, malowane z dokumentalną pasją widoki polskich uzdrowisk, od Szczawnicy po Ciechocinek.
Akwarele Janusza Janasa spotkały się z głośno wyrażanym uznaniem licznie zgromadzonej publiczności. Podczas wieczornego wernisażu wystąpił gość specjalny – redaktor Andrzej Bogunia-Paczyński, który w dedykacji dla autora wystawy i przyjaciela, mówił o Wojciechu Kossaku i jego związkach z Zakopanem i Szczawnicą.

Dr. Marian Kopciuch, Janusz Janas, red. Andrzej Bogunia-Paczyński

red. Andrzej Bogunia-Paczyński
Janusz Janas

STOWARZYSZENIE „LEKARZE NADZIEI” Médecins de l’Espoir   •   Doctors of Hope Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000047746

Podziękowanie

Ks. Zbigniew Drobny, E.c,

W niedzielę 17 listopada 2019 r. na zakończenie III Światowego Dnia Ubogich – na zaproszenie Księdza Zbigniewa Drobnego, proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Krzywaczce, wolontariusze Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” (SLN) zbierali pieniądze m. in. na dalszą działalność Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych SLN w Krakowie. Wolontariusze SLN byli również  goszczeni  na plebanii w przerwach pomiędzy mszami św. celebrowanymi przez ks. proboszcza.

Do zbiórki pieniędzy dołożył się osobiście ks. proboszcz Drobny. Łącznie zebrano 1921 zł i 30 gr.

Na ręce ks. proboszcza Zbigniewa Drobnego członkowie SLN składają serdeczne podziękowanie za hojność Parafian. Ten wkład finansowy pozwoli kontynuować cele Stowarzyszenia, z których najważniejsze jest niesienie pomocy medycznej ludności w zagrożeniu życia i zdrowia, osobom cierpiącym z powodu patologii społecznych,  jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia.

Przewodniczący ZG SLN

Dr n. med. Marian Kopciuch