Podziękowania

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 , Os. Dywizjonu 303, bl. 66 w Krakowie, Pani Mgr Ewa Dziekan wydała zezwolenie na dalsze bezpłatne korzystanie z pomieszczeń szkolnych, które wykorzystujemy na magazyn materiałów medycznych. Serdecznie dziękujemy!

Przejęcie transportu przez SLN

W październiku 2015 roku Zarząd Główny SLN przejął transport odzieży, kocy, śpiworów, środków higienicznych, przekazanych przez Fundację Narodową Centrum Górskie (Prezes Bartosz Krawczyk). Transport pierwotnie był przeznaczony na pomoc humanitarną dla ludności Nepalu. Ponieważ transport ten ze względów proceduralnych nie został wysłany, z inicjatywy Stowarzyszenia „TAK – Kraków”. (Przewodniczący: Ireneusz Raś, poseł na Sejm RP) zadecydowano aby Stowarzyszenie Lekarze Nadziei podjęło się segregacji i dystrybucji tych materiałów do ośrodków działalności charytatywno – humanitarnej.
Nasz zespół wolontariuszy rozpoczął już wydawanie otrzymanych materiałów.

narodowe_centrum_gorskie

baner-ukraina

Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Przygotowuje transport materiałów medycznych z pomocą dla poszkodowanej ludności, uchodźców, w tym dzieci przebywających w Ośrodkach Obwodu Iwano-Frankowskiego.
Prosimy zainteresowane instytucje oraz ludzi dobrej woli o przekazywanie do siedziby Stowarzyszenia, Al. Pokoju 7 (w godz. 10.00 – 15.00) tel. (12) 414-30-05,
e-mail:medaid@sln.org.pl:
materiałów opatrunkowych – różnych rodzajów
leków doraźnego stosowania
pampersów – szczególnie dla dzieci od 3 lat do 16 lat
środków odkażających i higieny

PKO BP S.A. I O/Kraków : konto nr 58 1020 2892 0000 5902 0171 3833 , z dopiskiem: Pomoc humanitarna dla Ukrainy.

Liczymy na włączenie się do akcji pomocy ludności, która znalazła się w dramatycznej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

W imieniu Zarządu Głównego SLN
Prof. dr med. Zbigniew Chłap