19.05.2015 roku odbyło się w siedzibie SLN spotkanie z Dr Borysem Dudą

przewodniczącym Stowarzyszenia Lekarzy pochodzenia polskiego na Mołdawii. Przyjechał do Krakowa w sprawach organizacji współpracy z SLN (wymiana absolwentów medycyny oraz misji charytatywnej).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 11.05.2015 roku przyznało

Zespołowi Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich SLN dotację w ramach programu FIO.
Tytuł programu: „Profilaktyka prozdrowotna szansą na poprawę standardów życia osób narażonych na marginalizację społeczną w Małopolsce”.

logoMinisterstwo

Współpraca Stowarzyszenia Lekarze Nadziei z Polonią Medyczną Mołdawii (Przew. Dr Borys Duda).

08-05-2015 roku Konkursowy wniosek nt. wymiany studentów i absolwentów medycyny, z Krakowa i Kiszyniowa, w ramach programu EARSMUS opracowała nasza wolontariuszka Monika Królak (Wydz. Lekarski UJ).
Przygotowujemy misję z pomocą charytatywną dla tamt. ośrodków medycznych w Bielcach i Kiszyniowie (jesień, 2015).